Piękno zapylenia

Małe brzęczące stworzenia

Na całym świecie owady są podstawą zdrowego systemu ekologicznego. Ponad trzy czwarte światowych upraw zależy od zapylenia! Jesteśmy więc dłużni tym małym stworzeniom dużo szacunku i ochrony. Niestety wydaje się, że robimy coś zupełnie odwrotnego… Owady są czymś więcej niż irytującymi stworzeniami, które niszczą pikniki. W rzeczywistości zapewniają one większość jedzenia, które przynosisz na pikniki. […]

Read More