LISTA TOP 50

ORGANIC GROWTH ALLIANCE we współpracy ze Stowarzyszeniem Rolnictwa Ekologicznego wychodzi naprzeciw rolnikom, przetwórcom, sadownikom, hodowcom i innym bohaterom inicjatyw ekologicznych, biodynamicznych, etycznych, permakulturowych oraz w duchu zero waste, by wyróżnić sylwetki osób, które działają na rzecz zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Prezentowanie zasłużonych osób pozwoli konsumentom dotrzeć do najlepszych podmiotów i miejsc, które zasługują na większą uwagę i sukces finansowy.
Stanowi to wodę na młyn rozwoju tego, co najlepsze dla nas wszystkich.

Kogo prezentujemy?

TOP Lista ORGANIC LIFE to wyjątkowy projekt mający na celu wyłanianie najbardziej inspirujących rolników, sadowników, hodowców, pszczelarzy, przetwórców i innych bohaterów ekologii połączonej z etyką w biznesie.
Docenieni zostaną ci, którzy przemyśleli swój pomysł od A do Z, oferując konsumentom całkowicie bezpieczny i organiczny produkt, bez komunikacji wprowadzającej w błąd i bez opakowań, które zaśmiecą planetę.

Jaki jest cel projektu?

Ideą projektu jest przybliżenie konsumentom nie tylko dostawców żywności, producentów ekologicznych wyrobów, ale również zagrzanie do działania tych, którzy chwilowo stracili nadzieję w sukces. Organizatorzy stawiają sobie za cel upowszechnianie zasad życia w zgodzie z naturą na najszerszą możliwą skalę.

TOP Lista ORGANIC LIFE TO WYJĄTKOWA SZANSA NA ZAPREZENTOWANIE NIE TYLKO PODMIOTÓW EKOLOGICZNYCH, ALE TYCH, KTÓRE DZIAŁAJĄ W SPOSÓB ETYCZNY, MAJĄC NA UWADZE NIE TYLKO DOBRO KONSUMENTA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ALE RÓWNIEŻ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Warunki nominacji

Warunkiem nominacji jest:
1. prowadzenie udokumentowanej certyfikowanej, ekologicznej produkcji żywności, produktów higieny lub inne ekologicznie potwierdzone działania,
2. etyka w biznesie, czyli udokumentowane, etyczne postępowanie z pracownikami firmy, potwierdzone certyfikatem działanie na rzecz środowiska (utylizacja odpadów i ścieków, wzbogacanie bioróżnorodności na terenie gospodarstwa/upraw/firmy, wykorzystanie odpadów spożywczych), działalność prowadzona bez krzywdzenia innych (np. zwierząt) oraz bez zanieczyszczenia środowiska,
3. opowiedzenie własnej historii – „Dlaczego to robię?” wraz z podaniem faktów świadczących o w/w kryteriach. Należy też podjąć jedno z następujących wyzwań: ZOBACZ SZCZEGÓŁY >>.

Jak zgłosić kandydata?

Można zgłaszać kandydata, którego chcemy wyróżnić lub zgłosić samego siebie. Nominowany do projektu TOP Lista ORGANIC LIFE powinien jednak być zawiadomiony o zgłoszeniu, gdyż wymagana jest opowiedziana historia (wideo i tekst). Opłatę konkursową można wnieść osobiście lub z pomocą mecenasa naszej marki.

Mile widziane jest członkostwo w FORUM ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – Stowarzyszeniu im. M. Górnego, którego prezesem jest prof. Ewa Rembiałkowska, propagatorka żywności ekologicznej i ekologicznego żywienia człowieka. Opłata roczna wynosi 50 zł. Członkostwo uprawnia do udziału w cyklicznych szkoleniach z budowania wizerunku i zasad marketingu marki ekologicznej.

TOP Lista ORGANIC LIFE

Lista najbardziej inspirujących bohaterów ekologii i etyki w Polsce!

BOHATEROWIE ORGANICZNEGO ŻYCIA

Mądrzy ludzie nie czekają na to, co zrobi tłum. To oni poruszają tłum.