prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt. Opublikowała ponad 200 prac naukowych z tego zakresu, z czego 40 w czasopismach wysoko punktowanych.

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Naukowiec

Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego, którego celem jest upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców oraz promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Prof. Rembiałkowska prowadzi od lat szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz wdrożeniowych, związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do zarządów kilku polskich, europejskich i światowych organizacji promujących tę tematykę (FQH, OFSP, ISOFAR, ENOAT).

Ukończyłam studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność ekologia. Po studiach, przez 11 lat zajmowałam się badaniami z zakresu ekologii owadów leśnych i zrobiłam z tego zakresu doktorat. Potem recenzent mojego doktoratu, prof. Mieczysław Górny, zaproponował mi pracę na SGGW w swoim Zakładzie Ekologicznych Metod Produkcji Żywności. Chętnie podjęłam to nowe wyzwanie, ponieważ czułam, że chcę moją wiedzę ekologiczną zastosować w praktyce.

Prof. Górny był pionierem, pierwszym wykładowcą z zakresu ekologicznej produkcji żywności w Polsce. Powadził, poza wykładami, także wiele szkoleń dla rolników, którzy chcieli się przestawiać na tory ekologii. Ja byłam jego prawą ręką z Zakładzie przez 15 lat. Po przejściu prof. Górnego na emeryturę zostałam kierownikiem Zakładu i kontynuowałam Jego dzieło.

Prowadziliśmy zarówno badania naukowe, jak też upowszechnianie – nasze prelekcje i artykuły popularno–naukowe przekonywały rolników do przestawiania się na metodę ekologiczną. W 1989 roku powstało pierwsze stowarzyszenie producentów ekologicznych w Polsce – EKOLAND.

W roku 2009 założyłam wraz z grupą kolegów i koleżanek stowarzyszanie Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego. W ten sposób uczciliśmy pamięć tego wspaniałego człowieka, który zmarł w 2005 roku. Stowarzyszenie Forum RE ma na dziś około 90 członków i ciągle dołączają nowi. Celem statutowym Forum RE jest upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców oraz promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Prowadzimy wraz zespołem z SGGW badania naukowe nad wpływem systemu produkcji na wartość odżywczą płodów rolnych, zwłaszcza warzyw i owoców.

Konsekwentnie upowszechniamy wyniki tych badań poprzez różne projekty, wystąpienia w radio, telewizji, Internecie oraz poprzez artykuły popularno-naukowe.

Organizujemy regularne sesje Forum RE, na których popularyzujemy nasze wyniki i dyskutujemy o możliwościach rozwijania produkcji i rynku żywności ekologicznej w Polsce. Konsolidujemy krajowe środowisko naukowców i praktyków zajmujących się produkcją ekologiczną.