Celem Sojuszu #OrganicGrowthAlliance jest zachęta do podejmowania działań wspierających projekty proekologiczne na etycznych, a także do odpowiedniej promocji własnych przedsięwzięć w tym samym zakresie. Współdziałając wszyscy uczestnicy zyskają więcej uwagi ze strony potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli mediów, reprezentantów nauki oraz konsumentów.

ORGANIC GROWTH ALLIANCE

SOJUSZ ORGANICZNEGO ROZWOJU

ORGANIC-GROWTH-ALLIANCE-HAPPY-EVOLUTION-GLOBAL-ASSOCIATION

Sojusz nie jest formalną organizacją, a więc też nie posiada konta bankowego ani numeru identyfikacji podatkowej – nie przyjmuje zatem żadnych datków i darowizn. Ma jednak na celu doprowadzenie do wielopłaszczyznowych działań na rzecz ekologii w Polsce i wielostronicowej współpracy biznesowej na rzecz rozwoju polskich ekoproducentów i przedstawicieli nauki oraz medycyny, respektujących korzyści płynące z ekologicznego stylu życia.

Sojusz jest grupą osób i organizacji, którym przyświeca jeden wspólny cel: zwiększyć świadomość ekologiczną obecnych konsumentów, by przyszłe pokolenia miały możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych (czyste powietrze, czysta woda, czysta gleba). Grupa ma charakter społeczny, a jej uczestnicy działają na zasadzie wolontariatu.

CHCESZ DZIAŁAĆ Z ROZMACHEM?

Osoba starająca się o przyjęcie do Sojuszu powinna spełniać kryteria etyczne i ekologiczne, a także reprezentować organizację, środowisko lub inną grupę osób lub zawodów, czy grupę interesów, które mogą być atrakcyjne dla Sojuszu i jego uczestników.

Chętnie przyjmujemy bohaterów zmiany, którzy chcą zyskać więcej rozgłosu dla swoich ekologicznych przedsięwzięć, ale również mają do zaoferowania albo usługi albo rozwiązania, które zostaną udostępnione uczestnikom sojuszu albo społeczeństwu na warunkach pro bono.

W celu nawiązania współpracy, prosimy o wiadomość przez formularz kontaktowy z dopiskiem „Chcę dołączyć do Sojuszu”:

FORMULARZ KONTAKTOWY>>

Piękno zapylenia

FAKTY

Wyniszczanie bakterii glebowych oznacza podatność na choroby wszystkich organizmów żywych, również dotyczy to Ciebie i mnie. Lawina chorób autoimmunologicznych, epidemia nowotworów, wysoki odsetek osób cierpiących na alergie, przerażająca skala osób z otyłością i cukrzycą, niewyobrażalny spadek populacji pszczół i ptaków, a także wymieranie ponad 1 miliona gatunków na naszej planecie (przed upływem naszego życia), powinno nas natychmiast przebudzić z letargu!

Zobacz projekt naszego plebiscytu dla ekologicznych
i etycznych podmiotów, działaczy i rolników.

Kto jest założycielem Sojuszu?

Założycielem Sojuszu #OrganicGrowthAlliance jest fundator stowarzyszenia Happy Evolution Global Association, Żaneta Geltz, która zaprasza organizacje edukacyjne i ekologiczne do współpracy w imię zrównoważonego rozwoju na rzecz bezpieczniejszej przyszłości przyszłych pokoleń oraz na rzecz rozwoju samowystarczalności obecnych generacji.

Rozsądna legislacja wspierająca rolnictwo ekologiczne, redukcja szkodliwej produkcji i wpływu przemysłu na środowisko, eliminacja korupcji i wpływu lobbystów na działania rządów. Jeśli tego nie wdrożymy, to rozpocznie się nieodwracalny proces dewastacji zasobów Ziemi w sposób, którego nie da się już zatrzymać.

Zaangażuj się.

UCZESTNICY SOJUSZU

logo_wig_hipoalergiczni
security-in-practice-danielewicz-krzysztof-organic-life-baner
little-greenfinity-logo-organic-life-partner
ttg-logo-organic-life