Renata Kazimierczak

dr hab., prof. SGGW

Dr hab. Renata Kazimierczak, prof. SGGW – Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW; jest Kierownikiem Zakładu Żywności Ekologicznej w tym Instytucie. Od 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. W swojej aktywności badawczej zajmuje się różnymi aspektami jakości surowców i produktów pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do ich odpowiedników z produkcji konwencjonalnej. Interesuje się również wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce, Europie i na świecie oraz rozwojem wielofunkcyjnym obszarów wiejskich.

Zobacz wszystkich LEKTORÓW ZDROWIA>

Zamów wykład dla swojej widowni, KTÓRY ZMIENIA ŻYCIE
– zobacz więcej szczegółów.