Łukasz Smaga

Łukasz Smaga

Radca prawny Łukasz Smaga jest autorem monografii pt. „Ochrona humanitarna zwierząt” (Białystok 2010) oraz szeregu publikacji z zakresu prawnej ochrony zwierząt. Uczestniczy w konferencjach i prowadzi szkolenia związane z tą tematyką. Współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt oraz jest członkiem Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt, a także Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt „Coexistence”, w którym pełni funkcję członka komisji rewizyjnej. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Prawo Weterynaryjne i Sanitarne.

Ekologia i etyka są przez autora poruszane naprzemiennie.

Łukasz Smaga

Bloger

Autor bloga i wydawnictw wydawanych nakładem własnym uzasadnia potrzebę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt, a także wyjaśnia proponowane zasady funkcjonowania takiego podmiotu, które w założeniu autora powinny wzorować się na sprawdzonej i dobrze działającej konstrukcji działania Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach swojej broszury zawarł projekt ustawy o Rzeczniku Ochrony Zwierząt, który może stanowić punkt wyjścia dla działań legislacyjnych, jeżeli takie – na skutek nacisków organizacji społecznych zajmujących się ochroną zwierząt – zostaną podjęte.

Pomysł pisania bloga zrodził się w 2010 roku, kiedy finalizowałem publikację swojej książki pt. „Ochrona humanitarna zwierząt” (Ekopress, Białystok 2010) – monografii przedstawiającej polski system prawnej ochrony zwierząt oparty na regulacjach ustawy o ochronie zwierząt. Podczas prac nad nią borykałem się z wieloma problemami związanymi z dotarciem do odpowiednich źródeł, które mógłbym wykorzystać. Wprawdzie Internet był już wówczas nieocenionym narzędziem ułatwiającym poszukiwania, niemniej w zakresie tematu mojej pracy ilość informacji, które mogłem po- zyskać tą drogą, była ograniczona.

Kiedy książka została wreszcie opublikowana, postanowiłem podzielić się wiedzą na temat źródeł, do których dotarłem. Od września 2010 roku pod adresem: prawazwierzat.blox.pl zacząłem zamieszczać wpisy, w których prezentowałem głównie książki związane z humanitarną ochroną zwierząt. Wpis obejmował zwykle zdjęcie okładki, dane dotyczące publikacji, krótką recenzję i spis treści. Z punktu widzenia naukowego lub popularnonaukowego spis treści książki ma według mnie istotne znaczenie, ponieważ najczęściej dopiero po jego lekturze można zorientować się, czy z daną publikacją warto się zapoznać, wy- pożyczyć ją lub nabyć.

Do tej pory ukazały się: „Konstanty Moes-Oskragiełło. Ojciec polskiego jarstwa” (Kraków 2017) – biografia pioniera ruchu jarskiego w Polsce, „Rzecznik Ochrony Zwierząt” (Kraków 2019) – broszura, w której zaproponowane zostały zasady funkcjonowania rzecznika i zawarto uzasadnienie potrzeby wprowadzenia tej instytucji i projekt ustawy oraz „Janina Maszewska-Knappe. Ikona międzywojennego ruchu ochrony zwierząt” (Kraków 2020) – biografia najsłynniejszej polskiej działaczki na rzecz ochrony zwierząt. W konsekwencji blog stał się częściowo źródłem informacji na temat mojej aktywności i autorskich publikacji związanych z szeroko pojętą ochroną zwierząt oraz jarstwem, któremu to rodzimemu określeniu chciałbym przywrócić pierwotne, przedwojenne znaczenie, wypaczone przez pseudojarskie książki kucharskie i fałszywie zakorzenione w świadomości społecznej (jako sama dieta i to dopuszczająca potrawy z ryb i raków).

Po przeszło 10 latach funkcjonowania bloga, który – nie ma co ukrywać – stanowi niszową inicjatywę, jestem usatysfakcjonowany tym, że stał się pewną bazą wiedzy dla osób rzeczywiście zainteresowanych poruszaną przeze mnie tematyką. Z sygnałów jakie do mnie docierają wnioskuję, iż bywa pomocny podczas pracy nad publikacjami naukowymi lub popularnonaukowymi, pracami licencyjnymi, magisterskimi i doktorskimi.