Krzysztof Kujawa

Ornitolog

Specjalizuje się w badaniach nad różnorodnością biologiczną krajobrazu rolniczego. Były członek Komitetu Ekologii PAN, niegdyś kierownik Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego w Turwi, obecnie zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.