Projekt Wiejski
Projekt Wiejski

Miejsce kulturowe na wsi

Idea powstania Projektu Wiejskiego, realizowanego na bazie rolnictwa biodynamicznego odwołuje się do cyklu wykładów, wygłoszonych przez Rudolfa Steinera w roku 1924 w majątku Kobierzyce koło Wrocławia. Rolnictwo biodynamiczne wiąże się z rozwojem kulturowym oraz agrarnym, skierowanym na przywracanie glebie żyzności w kontekście trójpodziału społecznego. Jest to myśl przewodnia Projektu Wiejskiego Juchowo, Radacz, Kadzielna . Gospodarstwo biodynamiczne Juchowo Farm od 2000 roku realizuje te cele.

Juchowo - Projekt Wiejski

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Fundacja jest podmiotem prawnym prowadzącym Projekt Wiejski

Mija 20 lat od czasu powołania do życia Fundacji, której misją przewodnią jest przesłanie „Zdrowa ziemia: zdrowe rośliny: zdrowe zwierzęta: zdrowy człowiek”.

Zgodnie z tym przesłaniem Fundacja realizuje społeczny Projekt Wiejski oparty na rolnictwie biodynamicznym. Właśnie rolnictwo biodynamiczne jest bazą, na której opieramy prowadzone działania związane z ochroną przyrody i środowiska, badania naukowe, szeroko rozumianą edukację ekologiczną, aktywizujemy osoby z niepełnosprawnością oraz rozwijamy inicjatywy dotyczące przedsiębiorczości społecznej.

20 lat temu zaczynaliśmy działać na wyjałowionej glebie, bez dostępu do wykwalifikowanej kadry, z dala od dużych miast i rynków zbytu. Sukcesywnie odbudowujemy żyzność gleby stosując obornik, kompost, preparaty biodynamiczne, oraz odpowiedni płodozmian i zabiegi agrotechniczne.

Hodowla krów mlecznych w naszym gospodarstwie prowadzona jest pod kątem długowieczności. Jednocześnie, dbamy o krajobraz i bioróżnorodność poprzez zakładanie stawów śródpolnych, nasadzenia śródpolne i tworzenie przydrożnych alei. Dzielimy się doświadczeniem i efektami naszej trudnej, konsekwentnej pracy podczas organizowanych szkoleń i kursów biodynamicznych, w publikowanych artykułach i podczas licznych wizyt studyjnych.

Mówimy o tym również podczas zajęć warsztatowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, gdzie widzimy, że dzieci są najlepszymi ambasadorami naszej działalności.

W naszym Projekcie jest miejsce dla każdego, dużą część załogi stanowią mieszkańcy okolicznych wsi oraz osoby z niepełnosprawnością. Nasze działania prowadzimy w zgodzie z naturą oraz z poszanowaniem ludzi, zwierząt i ziemi.

Owocem wszystkich naszych działań jest żywność biodynamiczna i ekologiczna najwyższej jakości. Posiadamy certyfikat BIO i DEMETER, a w przypadku mleka chyba jako jedyni w Polsce posiadamy certyfikat mleka siennego. Rozwijanie przetwórstwa surowców z gospodarstwa organizujemy w podmiotach ekonomii społecznej, z którymi współpracujemy na zasadach asocjacji.

Dzięki konsekwentnemu propagowaniu zdrowej żywności coraz większa rzesza ludzi świadomie sięga po produkty ekologiczne i biodynamiczne.

Projekt Wiejski