Fundacja Dzika Polska

Fundacja istnieje od 2006. W ostatnich latach zajmowaliśmy się głównie wieloaspektową ochroną Puszczy Białowieskiej. Prowadziliśmy działania zmierzające do ochrony innych obszarów i obiektów przyrodniczych czytaj.

logo-dzika-polska

Fundacja Dzika Polska

Fundacja

Priorytetową kampanią Fundacji jest Puszcza Białowieska.

Jako członek koalicji Niech Żyją! angażujemy się w przypadki nieuzasadnionego i zbyt intensywnego odstrzału dzikich (szczególnie chronionych) zwierząt, zwłaszcza bobrów, żubrów, dzików.

Podejmujemy działania mające na celu ograniczanie masowych odstrzałów tych zwierząt poprzez monitoring skali odstrzałów, konsultacje aktów prawnych, nagłaśnianie odstrzałów oraz komentowanie ich w mediach.

Poza Puszczą Białowieską w miarę możliwości angażujemy się w ochronę pozostałości lasów naturalnych w innych kompleksach leśnych, zwłaszcza w Puszczach: Knyszyńskiej, Augustowskiej, Boreckiej, w Bieszczadach.

Działanie to jest realizowane poprzez:

  • przekazywanie uwag dotyczących spełniania standardu FSC w trakcie audytów;
  • konsultacje planów urządzania lasów, planów zadań ochronnych Natura 2000;
  • konsultacje i opinowanie działań planowanych w rezerwatach;
  • inwentaryzacje związanych z lasami naturalnymi gatunków chronionych, między innymi na potrzeby tworzenia planów urządzania lasów, planów zadań ochronnych Natura 2000;
  • mobilizowanie społeczeństwa oraz instruktaż dla osób chcących działać w ochronie lasów;
  • nagłaśnianie nadmiernych i niezgodnych z przepisami przypadków wycinki cennych i chronionych fragmentów lasu.