Anielskie Ogrody Kamila i Bogdan Kasperscy
Anielskie Ogrody

ANIELSKIE OGRODY

Anielskie Ogrody to projekt tworzenia od podstaw małego rodzinnego, ekologicznego gospodarstwa rolnego. Produkcja bio warzyw, owoców, ziół i kwiatów na potrzeby rodziny oraz lokalnej społeczności. Promujemy wyhodowanie jedzenia w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Pokazujemy jak zrobić to tanio, w oparciu o posiadane już zasoby.

Anielskie Ogrody Kamila i Bogdan Kasperscy

Anielskie Ogrody Kamila i Bogdan Kasperscy

Rodzinne, ekologiczne gospodarstwo rolne

Tworzymy i udoskonalamy ekologiczne techniki ogrodowe. Projektujemy rozwiązania budujące bioróżnorodność. Szczególnie zajmujemy się efektywną uprawą warzyw na rabatach wyniesionych, alleopatią, różnymi technikami ściółkowania, nawożeniem naturalnym. Tworzymy koncepcje i prototypy ogrodów sferycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Internetowa Akademia Anielskich Ogrodów

Internetowa Akademia Anielskich Ogrodów organizuje kursy online, warsztaty, prezentacje o ogrodnictwie ekologicznym oraz związanej z ogrodem kuchni. Uczymy dlaczego i jak tworzyć ekologiczne ogrody przydomowe oraz ogrody społeczne.

Merytoryka kursów Internetowej Akademii Anielskich Ogrodów dotyczy ekologii realizowanej w oparciu o bioróżnorodność po stronie roślin i zwierząt.

Pokazujemy, jak wdrożyć zasady „zero waste” w gospodarstwie domowym i firmie:

  • Refuse (odmawiaj) – odmawiamy wszelkich produktów wyprodukowanych ze szkodą dla środowiska, generujących niepotrzebne odpady i zanieczyszczenia.
  • Reduce (ograniczaj) – unikamy generowania odpadów: zmniejszamy ich ilość, czyli ograniczamy konsumpcję niepotrzebnych produktów, rzeczy oraz towarów nadmiernie opakowanych i jednorazowych.
  • Reuse (wykorzystaj ponownie) – ponowne wykorzystanie produktów. Przykładem działania według tej zasady jest wykorzystanie rożnego rodzaju pojemników po żywności do uprawy roślin, wykorzystywanie materiałów rozbiórkowych (cegły, dachówki, kamienie) w ogrodzie itd.
  • Recycle (recyklinguj) – segregacja i poddawanie odpadów procesowi recyklingu. Pokazujemy jak przerobić rożnego rodzaju odpady w nawozy ogrodowe.
  • Rot (kompostuj) – kompostowanie odpadów kuchennych, ogrodowych i kartonów, które ulegają rozkładowi i wracają do środowiska w przyjaznej dla niego formie. Promujemy wykonywanie ozdób z materiałów organicznych z ogrodu np. ozdób świątecznych.

Dotychczasowe osiągnięcia

  • I miejsce w konkursie europejskim ENRD Rural Inspiration Awards (RIA) 2021 w kategorii Popular Vote
  • Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2018
  • I miejsce w Polsce w konkursie Gospodarstwo Przyjazne Przyrodzie 2018
  • II miejsce w Polsce w konkursie WWF Lubuska Perła Turystyki 2018
  • Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Polsce 2017