DEBATA NAUKOWA – MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” zorganizowała 9 lutego 2019 r. drugi Kongres Medycyny Integralnej „Bądź integralny w zdrowiu. Medycyna przyszłości”. Zaproszenie przyjęli uznani eksperci z USA i Izraela oraz Polski z dziedziny medycyny, których wiodące prace realizowane są przez badania naukowe, opiekę kliniczną i edukację: Dr. Yair Maimon, Prof. Lee Smith, Prof. Nawrocki, Prof. Trzonkowski. Program wydarzenia objął najbardziej aktualne tematy związane z medycyną i ze zintegrowanymi metodami leczenia, prewencją chorób przewlekłych oraz promocją zdrowia. Kongres składał się z trzech części – części wykładowej, debaty prelegentów oraz części warsztatowej.

Debatę poprowadziła red. naczelna magazynu Hipoalergiczni Żaneta Geltz. Z ogromną wiedzą oraz sprawnością podsumowała część wykładową obejmującą zagadnienia zasadności współpracy medycyny konwencjonalnej z tradycyjną medycyną chińską i znaczenia integralnego podejścia do zdrowia. Pogłębiła temat nadwrażliwości układu nerwowego, stresu (distress, eustress) oraz dobrych praktyk zmieniających destrukcyjne nawyki w całkowicie lepsze samopoczucie.

Całodniowe, coroczne spotkanie skierowane jest osób chorych przewlekle, ich bliskich, osób zdrowych, zainteresowanych prewencją i leczeniem chorób przewlekłych, studentów uczelni medycznych oraz pracowników placówek medycznych.

Fundacja Małgosi Braunek “Bądź” to organizacja działająca od 2015 roku zajmująca się czynnie edukacją zdrowotną. Promuje i wspiera zintegrowane, holistyczne podejście zarówno do zdrowia, jak i do choroby. Fundacja inicjuje i wspiera współpracę różnych dziedzin medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej poprzez szerzenie merytorycznej, wiarygodnej wiedzy o medycynie pełnej, zintegrowanej i konieczności całościowego, holistycznego leczenia człowieka. 

Orina Krajewska

Prezeska Fundacji Małgosi Braunek „BADZ”

Zamów SEMINARIUM ZMIENIAJĄCE ŻYCIE dla swojej publiczności – zobacz więcej szczegółów.