MAGAZYN HIPOALERGICZNI

Magazyn powstał z myślą o alergikach i astmatykach, ale skierowany jest do wszystkich, którym bliski jest temat zdrowia i ekologii. W naszym magazynie obok rzetelnych porad i artykułów naukowych, można znaleźć także inspirujące wywiady, konkursy z nagrodami i recenzje książek, które warto przeczytać.

hipoalergiczni-logo-partnerzy

Magazyn HIPOALERGICZNI inspiruje do zmian

Magazyn dla alergików i nie tylko

Magazyn Hipoalergiczni powstał nie tylko po to, aby dostarczać informacji alergikom i astmatykom. Niektórych alergii można uniknąć, wystarczy mieć świadomość, z jakich produktów zrezygnować i które składniki lepiej omijać.

Serwis informacyjny Hipoalergiczni.pl

Kryteria wyboru osób, rozwiązań, metod, produktów, blogów i innych podmiotów

chcących promować się na łamach Magazynu Hipoalergiczni, to przede wszystkim:

  • Nie szkodzić – w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli prezentujemy tylko te rozwiązania, które nie pozostawiają cienia wątpliwości w zakresie ewentualnych skutków ubocznych
  • Równowaga – prezentowane rozwiązania i osoby nie zaburzają, ale przywracają utraconą harmonię człowiekowi, który poszukuje lepszej pomocy niż leczenie samych objawów
  • Natura – orientacja na ekologię, biodynamiczne uprawy z dziewiczych nasion warzyw, owoców i ziół i czerpanie z prozdrowotnych zasobów natury
  • Holizm – prezentowane rozwiązanie, produkt lub usługa nie może fragmentarycznie poprawiać stanu zdrowia i samopoczucia bez pozytywnego wpływu na pozostałe sfery życia człowieka
  • Certyfikaty – autor terapii czy twórca wyrobu ponieśli już trud i koszt badań oraz certyfikacji, co daje pewność czytelnikom, że polecane rozwiązania nie tylko zostały przetestowane przez ekspertów z redakcji, ale także przez uznane na świecie instytucje
  • Mali i lokalni – wychwytywani są pasjonaci, mali wytwórcy i uznani na świecie dostawcy niszowych rozwiązań zarówno w dziedzinie usług, jak i produktów, dla których nierzadko jest to jedyny sposób lub pierwsza okazja, aby zaprezentować się w mediach ze swoim atrakcyjnym, prozdrowotnym sposobem lub produktem
  • Sprawdzalne źródła – autorzy treści oraz raportów zobowiązani są do podawania literatury i adresów internetowych, w oparciu o które tworzyli swoje opracowania i artykuły
  • Składniki – produkty „hipoalergiczne”, „naturalne”, „eco” i „organic” nie są prezentowane, jeśli w składzie produktów lub w procesie diagnozy lub terapii zastosowane są substancje rakotwórcze, zaburzające płodność, gospodarkę hormonalną lub inne układy człowieka, mimo że teoretycznie nie mają związku z alergią, lub deklarują, że nie zawierają niebezpiecznych substancji, a zawierają inne, niestety często szkodliwe..
  • Skuteczność – usługa, metoda lub produkt powinien oferować bezkompromisowo zdrowy efekt, bez skutków ubocznych lub ryzyka uzależnienia, ale przede wszystkim dostarczać deklarowane działanie
  • Pochodzenie – bliższe promocji będą produkty europejskie, kanadyjskie, środkowo- i południowo-amerykańskie, afrykańskie, australijskie, nowozelandzkie, hinduskie, tybetańskie, czy inne, które pochodzą z nieskażonych, certyfikowanych terenów i czystych biologicznie upraw wolnych od herbicydów, pestycydów, fungicydów, chromu czy substancji promieniotwórczych, nie prezentujemy produktów „Made in China”.

Kogo promujemy?

Zapraszamy jedynie partnerów, którzy są w stanie spełnić poniższe warunki:

1. PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI

Składanie konsumentom obietnic bez pokrycia – szybko zostanie zauważone i uniemożliwi dalszą współpracę.

2. ZERO ALERGENÓW

Zasada ZERO ALERGENÓW służy zwolnieniu Czytelnika z obowiązku bycia toksykologiem i ze znajomości tysięcy substancji szkodliwych dla organizmu człowieka. Wymagamy certyfikatów oraz zaświadczeń niezależnych instytucji badawczych, które mogą potwierdzić, iż produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa dla alergików.

3. BEZ RYZYKA RAKA

Niedopuszczalne są działania promocyjne na rzecz firm, które w najmniejszym wymiarze narażają Konsumenta na spożycie lub zastosowanie produktów, które zawierają składniki kancerogenne.

4. NATURALNE SKŁADNIKI

Jeśli firma oferuje produkt, usługę, to ważne jest, aby rozwiązanie było jak najbliższe naturalnemu pochodzeniu, ekologii.

5. ETYKA

Firma podejmująca z nami współpracę nie może prowadzić innej działalności, która stoi w sprzeczności z w/w zasadami, czyli prezentować podwójnej moralności wobec Konsumentów.

Nasza redakcja nie jest powiązana z żadną grupą kapitałową i funkcjonuje bez finansowej pomocy ze strony państwa. Jest to niezależna platforma wymiany wiedzy, informacji i wspólnych wartości, która opiera się na wiedzy naukowej, będąc otwartą jednak na dawniej doskonale radzącą sobie medycynę ludową.